نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت CHP چیست؟ (۱)

CHP ها به گروهی ازتولید کننده‌های انرژی اطلاق میشود که بااستفاده از یک منبع سوخت، انرژی مکانیکی و حرارتی را در یک سیستم واحد به طور همزمان تولید میکنند. این نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه‌های پراکنده با تولید هم زمان برق و حرارت دارای بازدهی بالایی نسبت به سایر تولیدات پراکنده برق دارند. در این مقاله به معرفی و بررسی دو نمونه از رایج‌ترین انواع این سیستم می پردازیم:

نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت تکنولوژی بهره ور تولید انرژی الکتریکی هستند که حرارت حاصل از این سازوکار به جای اتلاف ،برای فراهم کردن نیروی حرارتی مفید مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عنوان مثال این حرارت می‌تواند به شکل بخار یا آب گرم برای گرمایش و سرمایش محیط و یا در فرآیند‌های صنعتی استفاده شود.CHP می‌تواند در تاسیسات شخصی و یا ساختمان‌های مسکونی همچنین به عنوان تامین کننده انرژی یک بخش پیاده سازی شود. به طور معمول CHP برای پروژه‌هایی با نیاز به تامین هر دو، برق و حرارت انتخاب میشود.
بالغ بر ۷۰ درصد انرژی تولید شده توسط تولید کننده‌های برق به شکل حرارت تلف میشود و این علاوه بر انرژی تلف شده به هنگام توزیع انرژی الکتریکی به مشترکین است. بنابراین با بهره برداری از این حرارت و کاهش تلفات در بخش توزیع این نیروگاه‌ی تولید همزمان قادر به دستیابی به بازدهی بیش از ۸۰ درصد نیز می‌باشند. این درحالی است که تولید کننده‌های معمول انرژی الکتریکی مانند ژنراتور‌های سنتی و بویلر‌ها در ایدآل‌ترین حالت ۵۰ درصد بازدهی را خواهند داشت.

نوشته‌های مشابه