تجهیزات کنترلی خطوط توزیع برق/ رله بوخهلتس (۲)

اصول عملکرد رله بوخهلتس بسیار ساده و بر اساس یک پدیده مکانیکی است. هر زمانی که یک عیب کوچک، مانند عیوب عایق، شکست هسته، گرم شدن هسته، تجزیه عایق ترانسفوماتور به گازهای هیدروکربنی مختلف مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن در ترانسفورماتور رخ دهد، رله تحریک می‌شود. گازهای تولیدی ناشی از تجزیه روغن عایق ترانسفورماتور در بخش بالایی رله انباشته شده و موجب کاهش سطح آن می‌شوند. تصویر زیر چگونگی عملکرد رله بوخهلتس را به خوبی نشان می‌دهد.

پایین آمدن سطح روغن به معنی پایین آمدن شناور و در نتیجه از تراز در آمدن و کج شدن کلید جیوه‌ای است. در نتیجه، کنتاکت‌های کلید جیوه‌ای بسته شده و مدار هشدار فعال می‌شود.

 

 

گاهی به دلیل نشتی روغن در مخزن اصلی، ممکن است حباب‌های هوا در قسمت بالایی محفظه رله بوخهلتس جمع شوند و در نتیجه سطح روغن را کاهش داده و موجب فعال شدن مدار هشدار گردند. با جمع کردن این گازها از کیسه‌های تخلیه قسمت فوقانی رله و آنالیز آن‌ها می‌توان نوع عیب رخ داده در ترانسفورماتور را پیش‌بینی کرد.

سایر عیوب مانند اتصال کوتاه بین فازها یا زمین یا خطاهایی که در تغییر تپ ترانسفورماتور رخ می‌دهند، با یک موج روغن همراه خواهد بود که به صفحه برخورد کرده و سبب می‌شوند کلید جیوه‌ای متصل به شناور پایینی بسته شود. این کلید، مدار قطع (Trip) کلید‌های قدرت را فعال کرده و سریعاً ترانسفورماتوری را که در آن خطا رخ داده است از سیستم قدرت جدا می‌کند.

ممکن است رله بدون رخ دادن هیچ‌گونه خطایی در ترانسفورماتور عمل کند. به عنوان مثال، وقتی روغن به ترانسفورماتور اضافه می‌شود، ممکن است همراه با آن هوا وارد شود و در زیر پوشش رله جمع شود که سبب عملکرد اشتباه بوخهلتس می‌شود. در این حالت از یک قفل مکانیکی استفاده می‌شود که از حرکت کلیدهای جیوه‌ای هنگام بالا بردن سطح روغن جلوگیری می‌کند. این قفل مکانیکی سبب جلوگیری از حرکت غیرضروری حباب شیشه‌ای کلیدهای جیوه‌ای در هنگام حمل و نقل رله نیز می‌شود.

اگر سرعت روغن در لوله اتصال، نه به دلیل یک خطای داخلی، برای تحریک شناور پایینی کافی باشد، ممکن است این شناور به اشتباه عمل کند. این حالت می‌تواند در زمان اتصال کوتاه خارجی رخ دهد که در آن، اضافه جریان‌های گذرنده از سیم‌پیچ سبب اضافه دمای مس و روغن و منبسط شدن آن می‌شود.

 

ادامه دارد…

نوشته‌های مشابه