واژه‌نامه‌ی پایایی

در جدول زیر خلاصه‌ی واژگان معادل‌سازی شده که در برابر واژه‌های انگلیسی در اسناد پایایی به کار خواهد رفت، بر اساس “پیش‌نویس واژه‌نامه پایایی” که توسط کارگروهی به همین نام در شورای پایایی تدوین گردیده آورده شده است. برای اطلاع بیشتر فایل ۱ را ببینید.

فارسی English
کفایت  Adequacy
خدمات جانبی  Ancillary Services
کنترل خودکار تولید  Automatic Generation Control
توانایی انتقال در دسترس  Available Transfer Capability
بار پایه  Base Load
خدمات خودراه‌اندازی  Black Start Service
خاموشی گسترده  Blackout
حاشیه‌ی مفید ظرفیت  Capacity Benefit Margin
تنگنای ظرفیتی  Capacity Emergency
خروج زنجیره‌ای  Cascading Outages
هم‌تولیدی  Cogeneration
 پرشدگی  Congestion
کنترل تثبیت فرکانس  Constant Frequency (Flat Frequency) Control
پیشامد  Contingency
ذخیره‌ی پیشامد  Contingency Reserve
مسیر قراردادی  Contract Path
دارایی حیاتی  Critical Asset
تقاضای بار  Demand
مدیریت سمت تقاضا  Demand Side Management
مدیریت بار با کنترل مستقیم  Direct Control Load Management
شرکت توزیع (شرکت سیم‌دار)  Distribution Provider
اغتشاش  Disturbance
پایایی شبکه‌ی برق  Electric Grid Reliability
شبکه‌ی برق کشور  Electric Network of Country
خرابی  Failure
خطا  Fault
بار سخت  Firm Load
بایاس فرکانسی  Frequency Bias
خطای فرکانسی  Frequency Error
خطای تبادلی  Interchange Error
کنترل تثبیت تبادل  Interchange flat (Tie Line) Control
تراکنش تبادلی  Interchange Transaction
بار نرم  Interruptible Load or Interruptible Demand
نهاد تأمین بار  Load Serving Entity
شبکه‌ی اصلی برق کشور  Main Electric Network of Country (Bulk Power System of Iran)
ذخیره‌ی غیر گردان  Non Spinning Reserve
ذخیره‌ی بهره‌برداری  Operating Reserve
خروج  Outage
خروج برنامه‌ریزی‌شده  Planned Outage
خدمات تنظیم فرکانس  Regulation and Frequency Response
امنیت  Security
تک‌پیشامد  Single Contingency
ذخیره‌ی گَردان  Spinning Reserve
خط پیوند  Tie Line
کنترل ترکیبی  Tie Line Bias
توانایی انتقال کل  Total Transfer Capability
Total Transfer Capacity
Total Transmission Capacity
Total Transmission Capability
کاربر شبکه‌ی انتقال  Transmission Customer
شبکه‌ی انتقال  Transmission Network
حاشیه‌ی پایایی انتقال  Transmission Reliability Margin
خروج برنامه‌ریزی‌نشده  Unplanned Outage
خدمات پشتیبان ولتاژ  Voltage Support Services

 

 

فایل پیوست 

لطفا به این صفحه رای دهید

۰ / ۵ امتیاز ۰

Your page rank:

  • ارسال شده توسط : فناوری اطلاعات
  • ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶