|

چالش ها و موانع موجود در زمینه فناوری های توزیع و ذخیره سازی هیدروژن

چالش های موجود در زمینه فناوری های توزیع و ذخیره سازی هیدروژن:

 

تلاش های کنونی تحقیق و توسعه در زمینه ذخیره سازی هیدروژن کافی نمی باشد.
· ظرفیت ذخیره‌ سازی هیدروژن
· تقاضای پایین برای تجهیزات هیدروژنی موجب افزایش قیمت می‌گردد.
· سیستمهای توزیع و پخش هیدروژن پر زحمت و گران است.
· در حال حاضر هزینه تمام شده تکنولوژیهای توزیع هیدروژن بیشتر از هزینه سایر سوختهای متداول است.
· برای گذر به سیستم توزیع هیدروژن نیاز به یک استراتژی مقرون به صرفه و اقتصادی می‌باشد.

در حال حاضر فعالیتهای انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه ذخیره سازی هیدروژن کافی نیست.

 

چالش های موجود در زمینه فناوریهای تولید هیدروژن:

هزینه تولید هیدروژن نسبت به سوختهای متداول بیشتر است.
· تقاضای پایین برای هیدروژن از پیشرفت ظرفیت تولید جلوگیری مینماید.
· در حال حاضر از تکنولوژیهای موجود در زمینه تولید هیدروژن، مقادیر فراوانی دی‌اکسیدکربن تولید میشود.
· روشهای پیشرفته تولید هیدروژن نیاز به تحقیق و توسعه دارد.
· نمایش عملی تکنولوژیهای تولید هیدروژن ضروری است.
هزینه سرمایه گذاری آن نسبتاً بالاست.
· عدم وجود زیرساختهای مرتبط با آن
· عدم وجود قوانین و استانداردهای لازم برای هیدروژن
· کمبود آموزشهای عمومی
اقتصاد هیدروژنی بدنبال آن است که هیدروژن را از منابع تجدیدپذیر استخراج کند و در آینده نزدیک هیدروژن را جایگزین سوختهای فسیلی نماید. عواملی که باعث شده تا اقتصاد هیدروژنی چنین هدفی را دنبال کند، عبارتند از
· مسئله نفت و محدودیت منابع آن
· آلودگی هوا
· خطرات زیست محیطی جهانی
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه