چه تدابیری برای مقابله با سیلاب لحاظ شده است؟

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه ها و تدابیر در نظر گرفته شده برای سیلاب های احتمالی را تشریح کرد.

آقابیگی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای مقابله با سیلاب و ساماندهی رودخانه ها، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بعد از سیلاب فروردین سال ۱۳۹۸ دستگاه های ذی ربط اقدامات قابل توجهی را انجام دادند اما در حوزه آب وزارت نیرو برای اینکه موضوع مربوط به مدیریت سیلاب به شکل هوشمندانه تری انجام شود، بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر لایه روبی و بازگشایی از اوایل سال ۱۳۹۸ تا کنون صورت گرفته است.

وی افزود: نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر دیواره سازی و ایجاد تاسیسات محافظتی در مکان های آسیب پذیر توسط وزارت نیرو ساماندهی شد، بخش های زیادی رفع تصرف شده و تاسیساتی که مزاحم و یا در بستر جریانی سیلاب بودند آزاد سازی شد و شرایط ایمنی را برای عبور جرریان سیلاب فراهم شده است.

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در بخش زیادی از رودخانه های دائمی این موانع برداشته شد و می بایست یک کار بین بخشی صورت می گرفت تا همه تاسیسات و سازه هایی که در عرض رودخانه ها و مجاری انتقال آب ایجاد شده بود برداشته شود، گفت: در این راستا حدود ۵۰۰۰ نقطه توسط همکاران در قسمت های مختلف کشور شناسایی و به متولیان امر چه در داخل شهر ها و چه در داخل روستاها به دستگاه های ذی ربط جهت انجام اقدامات اساسی اعلام شد.

آقابیگی با بیان اینکه ساماندهی به این نقاط می تواند شرایط بسیار ایمنی را در راستای تخلیه سیلاب در زمان بارندگی های شدید ایجاد کند، افزود: ضمن اینکه وزارت نیرو بحث آماده کردن شرایط مخازن سد ها و مهار سیلاب در جاهایی که تاسیسات ذخیره ای و سدهای ذخیره ای ایجاد شده را تدارک دیده که خوشبختانه حجم قابل توجهی است که می تواند در تسکین سیلاب کمک کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها، گفت: زمانی که جریان سیلاب ایجاد می شود از بالاترین نقاط حوزه های آبریز شروع می شود و در داخل و خارج محدوده شهر ها و بافت روستاهاجریان پیدا می کند و در نهایت در دریا، سیلاب دشت ها و یا تالاب های طبیعی تخلیه می شود، در این چرخه تمام دستگاه های ذیربط وظیفه مند هستند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در داخل شهر ها، شهرداری ها به حکم قانون وظیفه مند هستند که اقداماتی را در حوزه لایه روبی کانال ها و مسیرها در داخل شهر ها و همچنین پاکسازی این معابر انجام دهند، همچنین دهیاری ها در داخل بافت روستاها وظیفه مند هستند و آنچیزی که اهمیت دارد این است که در شرایط افزایش آب رودخانه ها پل ها اگر لایه روبی نشده باشند می تواند مانع و سدی برای عبور جریان سیلاب باشد.
آقابیگی با بیان اینکه در گذشته تنها ۲۵۰۰ نقطه شناسایی شده بود که با ارزیابی های صورت گرفته تعداد آن افزایش یافت، گفت: امروز اگر بارش های سنگینی اتفاق بیفتد شرط آسیب نرسیدن به جان و مال مردم و تاسیسات کشور این است که همه دستگاه ها در اشتراک جمعی با یکدیگر کار کنند و حافظ این تاسیسات و جان و مال مردم باشند. طبیعتا در سال های گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته اما کثرت و گستردگی تاسیسات کمی زمان را طولانی کرده است.

وی اظهار کرد: بیش از ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل در کشور ما وجود دارد و طبیعی است که اقدامات ما خیلی گسترده تر و اساسی تر باشد و قطعا فعالیت ها در این حوزه ادامه خواهد داشت.

ایسنا

نوشته‌های مشابه