توربین آبی کاپلان
|

تامین برق با استفاده از توربین کاپلان

توربین کاپلان گزینه مناسبی برای تامین برق در محل هایی که دارای دبی آب بیشتر از ۳۰ لیتر بر ثانیه دارند، می‌باشد.
این توربین ها با قرارگیری در خروجی مسیر آب می‌تواند تولید انرژی نماید. کاپلان ها عمودی هستند و به صورت عمود درون آب قرار می‌گیرند.
تامین برق

این نوع توربین ها جهت تامین برق پروش ماهی ها بسیار مناسب می‌باشند. زیرا که این محل ها دارای حوضچه می‌باشند و معمولا آب بالای ۳۰ لیتر بر ثانیه را دارا می‌باشند پس شرایط کافی را دارند.

توربین می‌تواند در مسیر خروچی حوضچه قرار بگیرد و تولید برق کند.

 

نوشته‌های مشابه