تاکید دوباره نصب کنتور هوشمند به صورت اقساطی

لایحه بودجه سال آینده، شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران را مکلف کرده تا نسبت به نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه‌های آن را به صورت اقساط دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بند «د» تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت‌های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکان با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

در برنامه امسال صنعت برق نصب ۲۵۰ هزار کنتور جدید هوشمند قرار دارد که پس از تعیین مشخصات فنی از طریق اجرای پروژه‌های پایلوت، تا پایان ۱۴۰۰ نصب می‌شود. تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار کنتور هوشمند در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، عمومی و اداری نصب شده و در مرحله بعد کل پروژه نصب کنتورهای هوشمند به تعداد ۳۰ میلیون دستگاه با سرعت بالا در کشور آغاز خواهد شد، پیشرفت پروژه نصب کنتورهای هوشمند تاکنون در بخش مشترکان دیماندی ۹۲ درصد، عمومی و اداری ۳۶ درصد، بخش‌های کشاورزی و صنعتی به همراه نصب تابلوهای مکمل ۵۱ درصد و در بخش خانگی و تجاری ۵ درصد بوده است.

در بخش گاز نیز باید گفت که طبق آمار، میزان مصرف گاز توسط سه دهک بالای جامعه بیش از ۵۰ درصد از کل گاز مصرفی در بخش خانگی است. در نتیجه نقش این مشترکان پرمصرف خانگی در ایجاد بحران گاز در زمستان پیش‌رو بسیار قابل توجه بوده در این بین نصب کنتور هوشمند می تواند در کنترل مصرف بسیار تاثیر گذار باشد.

منبع: ایسنا

نوشته‌های مشابه