تعیین تکلیف جدید برای شرکت‌های تولید برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای - مهرشید نیرو

تعیین تکلیف جدید برای شرکت‌های تولید برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای

شرکت‌های تولید برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای یا نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکلف شدند تا منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با اصلاحات و اصل ماده ۱۵ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۵- شرکت‌های تولید برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند با رعایت بندهای (الف)، (ج) و (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه اجرای آن، منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور پرداخت کنند.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه