ترانسفورماتورهای روغنی ساختار ترانسفورماتور ترانس روغنی

توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع

۱) در اولین سطر معمولا نام سازنده ترانسفورماتور توزیع بهمراه لوگوی این شرکت برروی پلاک درج میشود.
۲) سطر اول:
در قسمت Type نوع ترانسفورماتور براساس کدبندیهای شرکت سازنده مشخص میگردد. در شرکت ایران ترانسفو کد بندی ترانسفورماتورهای توزیع بدین قرار است:
کد TSUN ترانسفورماتور نرمال (پرتلفات)
کد THUN ترانسفورماتور هرمتیک نرمال
کد TGUN ترانسفورماتور خشک
کد ESUN ترانسفورماتور تکفاز
کد LTSUN ترانسفورماتور توزیع کم تلفات
چهار رقم بعد از کد ترانسفورماتور نشان دهنده توان نامی و ولتاژ ترانسفورماتور براساس کد سازنده میباشد.
بعنوان مثال LTSUN5044 مشخص کننده ترانسفورماتور توزیع کم تلفات با توان نامی ۱۰۰KVA و ولتاژ ۲۰KV میباشد. جدول کدهای ترانسفورماتور متعاقبا در کانال بارگذاری خواهد شد.
در قسمت No شماره سریال ترانسفورماتور حک میشود که برای هر ترانسفورماتور منحصر به فرد بوده و اهمیت بسیار زیادی دارد. کلیه مدارک مربوط به این ترانسفورماتور (اعم از مدارک طراحی، ساخت، تست، آزمون و …) براساس این شماره سریال در کارخانه سازنده بایگانی یا تحویل خریدار میگردد.
در قسمت Year سال ساخت ترانسفورماتور درج میگردد.توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع (از بالا به پایین):
۳) سطر دوم:
در قسمت Rated Power توان نامی ترانسفورماتور (در بار نامی) برحسب کیلو ولت آمپر حک میشود.
در قسمت Kind نوع ترانسفورماتور نشان داده میشود. در اینجا PT به معنای power transformer است (در مقایسه با ترانسفورماتورهای جریان، ولتاژ و …)نکته مهم: مطابق تعریف استاندارد IEC60076 کلیه ترانسفورماتورهای با توان نامی بیشتر از ۱KVA و ولتاژ حداقل یکی از سیم پیچها بیشتر از ۱kv ترانسفورماتورهای قدرت PT نامیده میشوند. این تعریف با تقسیم بندی رایج در ایران در خصوص ترانسفورماتورهای توزیع (حداکثر ولتاژ کمتر از ۳۳ کیلوولت) و قدرت (حداقل ولتاژ بیشتر از ۶۳ کیلوولت) متفاوت است.در ستون آخر سطر دوم فرکانس نامی ترانسفورماتور درج میگردد.

توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع (از بالا به پایین):
۴) سطر سوم
در قسمت Rated Voltage ولتاژ نامی در کادر وسط و ولتاژهای ماکزیمم و می نیمم (در تپ اول و تپ آخر) در بالا و پایین حک میشوند. در مستطیل مقابل نیز ولتاژ نامی ثانویه ذکر میشود. (اتصالات دقیق انشعابات و ولتاژهای متناظر هر پله تپ چنجر در دیاگرامهای پایین پلاک ذکر میشود)
قسمت Kind of Service نوع استفاده از ترانسفورماتور ذکر میشود (مثلا ترانسفورماتور دائم تحت بار، ترانسفورماتور زمین و …) CONT در اینجا به معنای Continuous یا ترانسفورماتوری است که برای بارگیری تحت بار پیوسته طراحی شده باشد.
بخش Vector Group گروه برداری ترانسفورماتور را نشان میدهد که دانستن آن بویژه برای موازی کردن ترانسفورماتور ضروری است.
در بخش Sys. Highest Voltages حداکثر ولتاژ سینوسی پیوسته قابل تحمل سیم پیچی ها یا Um که ترانسفورماتور براساس آن طراحی شده است. ذکر میگردد. ۷.۲/۱.۱ بدین معناست که حداکثر ولتاژ سینوسی (فرکانس ۵۰ هرتز) قابل تحمل سمت فشار قوی ترانسفورماتور با ولتاژ نامی ۶KV برابر ۷.۲KV و حداکثر ولتاژ سینوسی (فرکانس ۵۰ هرتز) قابل تحمل سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور با ولتاژ نامی ۰.۴KV برابر ۱.۱KV است. این مقادیر در استاندارد IEC60076-3 ذکر شده است.

در پلاک نامی ترانسفورماتورهای قدرت علاوه بر Sys. Highest Voltages مقادیر ولتاژ اعمالی LTAC (یا Applied در استاندارد قدیم IEC60076-3) و همچنین ولتاژ ضربه صاعقه LI برای هر سیم پیچ نیز درج میشود که توضیحات بیشتر در این خصوص در زمان معرفی پلاک نامی ترانسفورماتور های قدرت (که با پلاک نامی ترانسفورماتورهای توزیع متفاوت است) ذکر خواهد شد.

توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع (از بالا به پایین):
۵) سطر چهارم:
قسمت Rated Current جریانهای نامی اولیه و ثانویه برحسب آمپر درج میشوند.
در بخش Insulation Class کلاس عایقی کاغذ مورد استفاده در ترانسفورماتور ذکر میشود. معمولا در ترانسفورماتورهای روغنی کلاس عایق A و در ترانسفورماتورهای خشک کلاس عایق F یا H میباشد. در جدول ذیل حداکثر درجه حرارت قابل تحمل هر عایق ذکر شده است:

کلاس عایق کاغذی مهمترین پارامتر در محاسبات حرارتی ترانسفورماتور و همچنین تنظیمات ترمومترها، فنها و پمپها میباشد.

توضیحات پلاک مشخصات ترانسفورماتور توزیع (از بالا به پایین):
۶) سطر پنجم:
امپدانس اتصال کوتاه یا امپدانس ولتاژ

ترانسفورماتور توزیع

نوشته‌های مشابه