|

روش های تولید هیدروژن

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکترولیز:

روش الکترولیز اولین بار در سال۱۸۳۰ میلادی توسط دانشمند انگلیسی میشل فارادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این روش، جریان برق ‌مستقیم از میان محلولی که شامل آب و الکترودها می‎باشد، عبور داده می‎شود و گازهای هیدروژن و اکسیژن از آب تولید می‎شود. هر سلول الکترولیز شامل دو الکترود است که داخل محلول الکترولیت غوطه‎ور می‎باشد ‌که این دو الکترود به یک منبع تغذیه جریان مستقیم متصل می‎باشند. پتانسیل الکتریکی لازم ما بین الکترودها اعمال می‎گردد و هیدروژن و اکسیژن روی کاتد و آند جداگانه جمع می‎شوند.

 

روش عمده تولید هیدروژن:

در حال حاضر حدود ۹۸ درصد از کل هیدروژن تولید شده در جهان از سوختهای فسیلی بدست میآید.

هیدروژن از روشهای زیر تولید می شود:
· اکسیداسیون جزئی نفت سنگین
· مبدل گاز طبیعی با پروسه تبدیل گاز توسط بخار
· گازی شدن زغال سنگ
· فرایند بخارـ آهن
الف) فناوری ذخیره سازی:
امروزه سیستمهای ذخیره سازی هیدروژن جهت مصارف حمل و نقل مشتمل بر ذخیره به اشکال ذیل میباشد:
· ذخیره ‌سازی هیدروژن بصورت گاز در مخازن فولادی و کامپوزیتی
· ذخیره ‌سازی هیدروژن بصورت مایع در مخازن فوق سرد
· ذخیره سازی هیدروژن به کمک آلیاژهای فلزی مخصوص
ب) فناوری انتقال و توزیع هیدروژن:
روشهایی که به منظور انتقال هیدروژن به اشکال گاز، مایع و جامد استفاده میشود، اثرات فنی‌ـ اقتصادی چشمگیری بر فرایند تولید تا مصرف هیدروژن خواهد داشت. سه روش متداول که برای انتقال هیدروژن میتوان استفاده نمود، عبارتند از:
· انتقال از طریق خطوط لوله
· انتقال از طریق جاده و راه آهن
· انتقال از طریق دریا
الکترولیز آب، فتوالکتروشیمیایی،سولفید هیدروژن، بیوشیمیایی،سیکل ترموشیمیایی، ترمولیز آب،گازی سازی مواد زیست توده و پیرولیز،رادیولیز…
منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه