روغن ترانسفورماتور در چه شرایطی تزریق می شود؟

روغن ترانسفورماتور در ترانسفورماتور‌های قدرت و فوق توزیع به دلیل سنگین بودن و محدودیت در حمل و جابجایی، در محل استقرار بهره برداری پس از نصب متعلقات و اتصالات به داخل مخزن تزریق می‌گردد.

طبق استاندارد، پارامتر‌های تست روغن ترانسفورماتور داخل بشکه و داخل ترانسفورماتور متفاوت است. به عنوان مثال دی الکتریک روغن داخل ترانسفورماتور بالای ۷۰ و در داخل بشکه بالای ۳۰ کیلو ولت تعریف شده است. در نتیجه برای بالا بردن تست دی الکتریک اقدام به حذف آب روغن داخل بشکه نموده و سپس به داخل ترانسفورماتور تزریق می‌گردد؛ بنابراین اگر روغن بشکه را مستقیما به داخل ترانسفورماتور تزریق کنیم، جوابگوی عایقی ترانسفورماتور نبوده و ایجاد مشکل و اتصالی و گا‌ها سوختن ترانسفورماتور می‌گردد.
در نتیجه لزوم استفاده از سیرکولاسیون در تزریق احساس می‌گردد. حال آنکه از طرفی جهت عدم ادغام گاز ازت موجود در ترانسفورماتور که هنگام حمل به آن تزریق گردیده توسط وکیوم قوی (High Vac) از ترانسفورماتور خارج می‌گردد.

میزان خلاء به سطح ولتاژ اعمال شده از طرف فشار قوی به ترانسفورماتور بستگی دارد.

برق نیوز

نوشته‌های مشابه