|

روند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر

بزرروند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر
یزرگترین شرکتهای سازنده توربین بادی جهان در حال حاضر شرکت وستاس، شرکت انرکون و شرکت NEG مایکون هستند که به ترتیب ۳/۲۳، ۶/۱۴ و ۴/۱۲ درصد از بازار جهان را در اختیار دارند.
برخی اطلاعات که از بررسی بازار تکنولوژی باد در آلمان بعنوان پیشتاز صنعت باد جهان بدست آمده بیانگر روند تحولات در سالهای اخیر در این صنعت می‎باشد و لذا توجه به آنها در پیش‎بینی آینده سودمند خواهد بود:
– میانگین ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در آلمان در حدود ۹۰۰ کیلووات است، اما اگر فقط توربینهای نصب شده در نیمه اول سال ۲۰۰۳ را در نظر بگیریم، میانگین ظرفیت توربینهای جدید در حدود ۱۵۶۰ کیلووات می‎باشد. لذا روند آشکاری از افزایش سایز توربینهای بادی مدرن قابل مشاهده است.
– در بازار توربینهای بادی ۵۸ مدل توربین وجود دارد که از این ۵۸ مدل فقط ۴ مدل آن بدون گیربکس هستند که روی سایزهای متوسط و بزرگ آزمایش شده‎اند. اما ۵۴ مدل دیگر (شامل سایز های متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ) هنوز از گیربکس استفاده می‎کنند. بنابراین توربینهای بدون گیربکس هنوز در ابتدای راه هستند و وضعیت آنها پس از سالها تجربه و بهره برداری روشن خواهد شد.
– اغلب توربینهای بزرگ از نوع پیچ کنترل هستند، یعنی هر چه توربینها بزرگتر شوند از تعداد مدلهای استال کنترل کاسته و به مدلهای پیچ کنترل افزوده می‎شود. در توربینهای خیلی بزرگ (بالاتر از ۳۰۰۰ کیلووات) اصلاً سیستم استال کنترل وجود ندارد. قابل ذکر است که پره‎های استال کنترل بزرگتر و سنگینتر از انواع پیچ کنترل می‎باشند. لازم به اشاره است که در سیستم پیچ کنترل پره‎ها حول محور طولی خود میتوانند بچرخند و تغییر زاویه بدهند. اما در سیستم استال کنترل پره‎ها به هاب فیکس می‎شوند و آزادی گردش حول محور طولی را ندارند.

در گذشته توربینهای بادی با یک سرعت دورانی ثابت (دور روتور) کار می‎کردند، اما مدلهای امروزی تقریباً سیستم یک سرعته را کنار گذاشته و به سیستم های دوسرعته یا سرعت متغیر روی آورده‎اند. از میان ۵۸ مدل موجود در بازار، فقط ۲ مدل از نوع یک سرعته هستند و ۲۳ مدل دو سرعته و ۳۴ مدل با سرعت متغیر دیده می‎شوند.

منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه