عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم - مهرشید نیرو • مجری انواع میکروتوربین

عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم

وزیر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این کشور مناسب است تاکید کرد که کشورش تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.

به نقل از الفرات نیوز، عادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی گفت که گاز ایران برای نیروگاه‌های عراق مناسب است و قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است.

وی همچنین گفت که عراق تا سال ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.

عادل کریم همچنین تاکید کرد که اوضاع برق عراق در تابستان امسال نسبت به سال های قبل بهتر خواهد شد.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه