قطع ترانزیت گاز روسیه از اوکراین - مهرشید نیرو- میکروتوربین، پنل خورشیدی

قطع ترانزیت گاز روسیه از اوکراین

ترانزیت گاز روسیه که از طریق اوکراین به اروپا جریان دارد، روز چهارشنبه قطع می‌شود.

اپراتور سیستم انتقال گاز اوکراین اعلام کرد اوکراین دیگر ترانزیت گاز روسیه از طریق سوخرانیوکا را قبول نخواهد کرد. اگر مسیر جایگزین دیگری پیدا نشود، این اقدام عرضه گاز روسیه به اروپا را ممکن است مختل کند.

اوکراین از زمان حمله نظامی مسکو، مخالفت خود را نسبت به وابستگی اروپا به گاز روسیه اعلام کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اروپا را متهم کرده است به بهای زندگی مردم اوکراین، پول گاز روسیه را پرداخت می کند. اوکراین همچنین پیش از این به روسیه هشدار داده بود که تصرف منطقه لوهانسک ممکن است جریان گاز به اروپا را به دلیل نگرانیهای ایمنی، مختل کند.

سوخرانیوکا مبدا ورود کلیدی در مرز بین روسیه و اوکراین است. حدود یک سوم از گاز روسیه که از طریق اوکراین منتقل می شود، از سوخرانیوکا می گذرد که اکنون تحت وضعیت فورس ماژور قرار دارد.

اپراتور سیستم انتقال گاز اوکراین اعلام کرد نمی‌تواند ایستگاه کمپرسور نووپسکوف در لوهانسک را به دلیل مداخله نیروهای اشغالگر در فرآیند فنی، اداره کند. نیروهای روسیه و جدایی طلبان از زمان حمله روسیه به اوکراین، این منطقه را تصرف کرده‌اند. این اپراتور تاکید کرد ممکن است گاز را از طریق سوژا که تحت کنترل اوکراین قرار دارد، منتقل کند اما گازپروم اعلام کرده است که چنین اقدامی از نظر تکنولوژیکی غیرممکن است.

گازپروم اعلام کرد هیچ نشانی از مداخله در فعالیتهای عادی ندیده است.

حدود ۳۳ میلیون متر مکعب گاز از طریق این مسیر ترانزیت منتقل می‌شود.

بر اساس گزارش اویل پرایس، بهای معاملات گاز اروپا در پی هشدار اوکراین درباره مختل شدن جریان عرضه به اروپا، بیش از هشت درصد صعود کرد.

 ایسنا

نوشته‌های مشابه