|

ویژگیهای سوخت هیدروژنی

هیدروژن سادهترین و فراوانترین عنصر در طبیعت است و گازی بیرنگ، بیبو، بیمزه و قابل احتراق است که میتواند مقدار زیادی انرژی آزاد کند و چگالی آن از هر ماده شیمیایی دیگر کمتر است. این عنصر قابلیت ترکیب مجدد با اکسیژن و همچنین تولید انرژی بسیار زیادی را دارد. هیدروژن در مقایسه با سایر سوختها میتواند با راندمانی بالاتر و احتراق بسیار پاک به سایر اشکال انرژی تبدیل شود. هیدروژن دارای بالاترین ظرفیت انرژی به ازای هر واحد وزن سوخت میباشد و میزان حرارت تولید شده از آن در اثر احتراق در واحد وزن بیشتر از هر سوخت دیگری است. هیدروژن از لحاظ شیمیایی بسیار فعال بوده و بندرت بعنوان یک عنصر در طبیعت یافت میشود و معمولاً در واکنش با عناصر دیگر بوجود میآید.

 

از ویژگیهایی که هیدروژن را از سایر گزینههای مطرح سوختی متمایز مینماید، می‌توان به فراوانی، مصرف تقریباً منحصر به فرد، انتشار بسیار ناچیز آلایندهها، برگشت پذیر بودن چرخه تولید آن و کاهش اثر گلخانهای اشاره نمود.

 

 

 

منبع: .satba.gov.ir

نوشته‌های مشابه