|

پایه بتنی ( تیر سیمانی ) و انواع آن

پایه بتنی یا تیر برق در حال حاضر به طور وسیعی در شبکه‌های توزیع به کار برده می‌شوند. پایه بتنی یا فلزی بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که استحکام زیاد و شکل ظاهری از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در کشورهای جهان پایه‌های سیمانی در رنگ‌ها و شکل‌های متفاوتی ساخته می‌شوند.

امروزه پایه های بتنی تقریباً جای پایه هـای چـوبی را گرفتـه انـد زیـرا هـم از نظـر شـکل جالب تر و هم با دوام تر می باشند این پایه ها نسبت به پایه های چوبی سنگین تر بـوده و حمل و نقل آنها گرانتر تمام می شود ولی از نظر مکانیکی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند. این پایه ها بخصوص در جاهائی که عمر تیر چوبی بدلیل مواد خورنده زمـین کم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

تقسیم بندی تیرهای بتنی

تیرهای بتنی به دو دسته تو پر و تو خالی به شرح زیر تقسیم بندی می گردند.

پایه بتنی توپر ( سنتی ) 

پایه های بتنی تو پر از میلگردهای بلند و بتن تشکیل شده است و معمولاً بـه شـکل H یـا چهار گوش می باشند و پله هائی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به سه  ۹ متری و ۱۲ متری و‍ ۱۵ متری و از نظر تحمل قدرت مکانیکی پنج دسته ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ تقسیم می‌شوند. منظــور از تیــر بتنــی ۲۰۰کیلوگرمی این است که نیروی مجازی که می توان بر روی نری تیر ۳۰ سانتی متری  از رأس تیر ( تقریباً محل اتصال کراس آرم به تیر) وارد کرد ۲۰۰ کیلوگرم نیرو می باشد که ۴۰ درصد نیروی نهائی تیر است .

پایه های بتونی نوع توخالی

پایه های بتنی تو خالی بدین ترتیب ساخته می شوند که میلگردهای مقاوم و بتن را در داخل محفظه مخروطی شکل با طول مورد نظر می ریزند و سپس بوسیله یک ماشین مخصوص مناسبی برای مدت ۱۵تا ۱۰ دقیقه آنرا می چرخانند این عمل باعث می شود که بتن بوسیله نیروی گریز از مرکز بطرف خارج فشرده گردد و در داخل تو خالی شود.

پایه های بتنی تو خالی سبکتر از نوع تو پر می باشند پایه های بتنی تو خالی به شکل گرد بوده و از نظر تحمل نیروی مکانیکی به پنج دسته ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرمی تقسیم می‌شوند.

در جدول زیر مشخصات پایه های  ۹ و ۱۲ متری سیمانی نمایش داده شده است.

مشخصات انواع پایه بتنی

هنگام بلند کردن پایه های بتنی بوسیله جرثقیل بایستی قلاب یـا زنجیـر در مرکـز ثقل تیر بسته شود.

هنگام نصب پایه بتنی نبایستی تا زمانیکه عملیات کوبیدن اطراف پایه خاتمه نیافته است جرثقیل را رها کند.

نبایستی پایه های بتنی را از سمت مادگی به روی زمـین خوابانـد زیـرا اگـر زمـین ناصاف باشد باعث شکستن تیر می شود .

اگر از قلاب برای بلند کردن پایه استفاده شود نبایستی یک مرتبه پایه از جا برداشته شود زیرا باعث خرد شدن بتن در محل آویز قلاب می گردد.

چون مادگی تیرهای بتنی قابلیت تحمل نری را ندارند نبایستی از سمت مادگی در سر زوایای تند وانتهای خط استفاده شود .

پایه های فولادی

در جاهائی که به قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فولادی استفاده مـی شـود معمولا پایه های فولادی به دو نوع لوله ای و یا اسکلتی ساخته می شوند، نـوع لولـه ای آن شـامل چند قسمت لوله ای شکل است که با قطرهای مختلف روی یکدیگر سوار مـی شـوند و نـوع ساختمانی ( اسکلتی ) از چندین نبشی فولادی تشکیل شده که به یکدیگر پـیچ یـا جـوش شده اند. عمر پایه های فولادی نسبتاً زیاد است و در معرض حمله حشـراتی ماننـد موریانـه قرار نمی گیرند این پایه ها بایستی گالوانیزه باشند.

پایه های کامپوزیتی

تیرهای کامپوزیتی انتخاب بسیار جذابی برای اغلـب شـرکتهای خـدماتی بـرق رسـانی جهت جایگزینی با تیرهای چوبی ، تیرهای فولادی و تیرهای بتنی هستند . ایـن تیرهـا  در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، پرتوهای فرا بنفش ، نفـوذ آب ، حشـرات و دارکـوب هـا مقاومت بسیار بالایی دارند.

از آنجا که بتن ماده ای فراوان و ارزان قیمت به شمار مـی رود قیمـت اولیـه محصـول سنتی نسبت به محصول جدید کمتر است اما با در نظر گرفتن همه پارامترهـا همچـون دشواری و هزینه بالای حمل ونقل و نصب تیر بتنی و همچنین مقاومت بـالای تیرهـای کامپوزیتی در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، ضربه که نهایتا به عمر مفیـد بسـیار طـولانی این تیر ها منجر می شود می توان دریافت که استفاده از یک تیر کامپوزیتی به مراتـب از یک تیر بتنی راحت تر و به صرفه تر است.

طبقه بندی پایه ها از نظر نصب

برای سادگی در تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر پایه ها و بار گذاری آنها ، پایه ها را بـه شکل زیر طبقه بندی کرده اند:

الف ) پایه های عبوری

که همان پایه های میانی در یک خط مستقیم هستند

ب )‌ پایه های کششی که بیشتر در نقاط زاویه و انحراف خط نصب می شوند.

ج ) پایه های انتهایی خط ( کششی یک طرفه)

علامت گذاری روی پایه ها

مشخصات تعریف شده باید به روشنی و روی تیر در حین ساخت و یا پس از آن حک شود .به گونه ای که فاصله ی آخرین خط مشخصات از انتهای تیر ۳ متر باشد.

 • پایه های بتنی

سطر اول علامت اختصاری یا نام شرکت برق مالک

سطر دوم طول تیر ( برحسب متر ) / مقاومت نرمال بر حسب کیلو گرم نیرو

سطر سوم   نام کارخانه سازنده پایه

سطر چهارم  تاریخ (روز – ماه – سال )

 • پایه های چوبی

– علامت شرکت برق مالک

طول تیر ( برحسب متر ) – کلاس پایه یا قطر پایه در ۱.۵ متری از انتها بر حسب میلی ‌متر

کد نوع چوب – کشور تولید کننده

دو رقم آخر سال تولید/ نحوه اشباع

پایه‌های بتنی را بصورت توخالی یا لانه زنبوری می‌سازند تاوزن آن‌ها که عیب این پایه هاست کم شود، زیرا سنگینی آن‌ها به خصوص در محل‌های نامناسب یا سطوح شیبدار کوهپایه‌ها، کار نصب را با مشکل مواجه می‌کند به طوری که این عامل عدم رغبت به کاربرد پایه‌ها با قدرت سنگین را موجب می‌شود.برای تقویت پایه‌های بتنی مسلح از میلگردهای فولادی آجدار به طور سرتاسری در تمام طول استفاده می‌شود.

محصولlقیمت (ریال)واحد
پایه بتنی ۲۰۰-۹اصله
پایه بتنی ۴۰۰-۹اصله
پایه بتنی ۶۰۰-۹اصله
پایه بتنی ۸۰۰-۹اصله
پایه بتنی ۴۰۰-۱۲اصله
پایه بتنی ۶۰۰-۱۲اصله
پایه بتنی ۸۰۰-۱۲اصله
پایه بتنی ۱۲۰۰-۱۲اصله
پایه بتنی ۴۰۰-۱۵اصله
پایه بتنی ۶۰۰-۱۵اصله
پایه بتنی ۸۰۰-۱۵اصله
پایه بتنی ۱۲۰۰-۱۵اصله
سکو بتنیدست
فونداسیون (۱۴/۴ بولت) ۴۰*۴۰*۴۰عدد
فونداسیون (۲۲/۴ بولت) ۱۶۰*۴۰*۴۰عدد
فونداسیون (۳۲/۴ بولت) ۱۶۰*۴۰*۴۰عدد
فونداسیون (۲۵/۴ بولت) ۲۰۰*۶۰*۶۰عدد
فونداسیون (۲۵/۶ بولت) ۲۰۰*۶۰*۶۰عدد

به دلیل نوسانات قیمتی، حتما قیمت و موجودی را از کارشناسان فروش مهرشید نیرو استعلام بفرمایید. 

سوراخ‌های تیر بتنی

برای دسترسی به تجهیزات نصب شده در سر تیر‌های بتنی و امکان بالا رفتن راحت سیمبانان بدون استفاده از بالابر یا نردبان روی تیر‌ها محل هایی به عنوان پلکان به چشم می‌خورد. این پله‌ها چه بصورت دائمی روی پایه‌ها وجود داشته باشند و چه بصورت موقتی ایجاد شوند امکان بالا رفتن به این گونه تیر‌ها را فراهم خواهند نمود.

اهمیت یکنواخت سازی و رعایت فاصله تعریف شده این سوراخ‌ها توسط همه سازندگان به جهت متناسب سازی ساخت کنسول پین‌ها، سکوهاس ترانس و سرکابل‌ها بر اساس رعایت این فواصل الزامی گردیده است.

موارد مورد نیاز برای ایجاد سوراخ:

 • سوراخ برای بستن پایه (میله) مقره سر تیر یا اتصال سیم خنثی
 • سوراخ برای بستن کراس ارم و کنسولهای شبکه فشار متوسط
 • سوراخ برای بستن ساید آرم و کنسول‌های یکطرفه
 • سوراخ برای بستن کراس آرم و کنسول دوم (دو مداره)
 • سوراخ برای بستن کلید‌ها و کات اوت‌ها و سکسیونرهای هوایی و بازوهای برقگیر و کات اوت فیوز‌ها.
 • سوراخ برای بستن سکوی نگهدارنده ترانسفورماتور یا سکوی سرکابل‌ها
 • سوراخ برای بستن تسمه‌های حایل (بریس)
 • سوراخ برای بستن بازوی چراغهای روشنایی (یه صورت چهار طرفه)
 •  سوراخ مخصوص اتصال سیستم مهار (میله مهار)
 • سوراخ بستن راکهای فشار ضعیف و کراس آرمهای افقی و عمودی و براکت شبکه فشار ضعیف.
 • سوراخ مخصوص بستن اتریه و مقره‌های شبکه فشار ضعیف.
 • سوراخ مخصوص بستن کابلهای فشار ضعیف.
 •  سوراخ مخصوص بستن حایل‌های نگهدارنده‌ی کابل‌های فشار ضعیف

دستورالعمل ها و مقالات مرتبط با پایه برق بتنی : 

منبع دستورالعل ها وبسایت توانیر می‌باشد.

لینک های مفید و مرتبط دیگر : 

پایه های بتنی

آشنایی با کلمپ ها

آشنایی با ساختار ترانسفورماتور

بررسی انواع انرژیهای نو و تجدید پذیر در ایران ؛ انرژی باد

اپلیکیشن سفارش کالای برق تجهیزات برق ترانس کابل تیر برق

اطلاع از آخرین اخبار و مقالات، ثبت سفارش تجیزات و خدمات در اپلیکیشن مهرشیدنیرو

نوشته‌های مشابه