کنسرواتور و بوشینگ

کنسرواتور (منبع انبساط روغن)

متناسب با تغییرات بار و رمای محیط، دمای روغن درون ترانسفورماتور تغییر می‌کند. تغییرات دما سبب تغییرات حجم روغن در تانک می‌شود.

برای اطمینان از اینکه تانک همیشه کاملا پر از روغن می‌ماند. در ترانسفورماتور‌ها تانک انبساط ویژه‌ای بنام کنسرواتور نصب می‌کنند. کنسرواتور مخزنی است فلزی که معمولا استوانه‌ای است و به تانک اصلی متصل می‌شود. کنسرواتور سطح روغنی را که در معرض هوا قرار می‌گیرد کاهش می‌دهد؛ بنابراین آلودگی و اسیدی شدن روغن کاهش می‌یابد. بر روی کنسرواتور، گیج روغن (ارتفاع سنج) برای نشان دادن تغییرات حجم روغن نصب شده است.

بوشینگ : انواع بوشینگ از لحاظ ساختمانی عبارتند از:

۱ -بوشینگ کمپوزیت
۲ -بوشینگ کمپوندی
۳ -بوشینگ خازنی
۴ -بوشینگ خشک یا پر نشده
۵ – بوشینگهای روغنی: در این نوع بوشینگ‌ها فضای بین عایق اصلی روی هادی (یا خود هادی در بوشینگی که در روی هادی آن از عایق استفاده نشده است) و سطح لایه داخلی (معمولا چینی) با روغن پر شده است.
۶ – بوشینگهای غوطه ور در روغن: از یک سیستم عایق اصلی تشکیل شده است و مجموعه این سیستم عایقی در روغن غوطه ور است.
۷ – بوشینگهای با عایق کاغذ روغنی: در ساختار آن از مواد سلولزی آغشته به روغن استفاده شده است
۸ – بوشینگهای با عایق کاغذ رزینی: عایق اصلی ان از مواد ساخته شده است که با رزین دربر گرفته شده است.
۹ – بوشینگهای جامد (سرامیکی): عایق اصلی آن از مواد سرامیکی ساخته شده است حدود ۹۰ % عیوب قابل پیشگیری بوشینگ: در اثر ورود رطوبت از طریق نشتی لاستیکهای آب بندی و ترکهای آن است. رطوبت داخلی باعث فساد تدریجی بوشینگ شده و می‌تواند سبب انفجار بوشینگ و صدمه دیدن آن شود. مسایل دیگری همچون کرونا و بروز جرقه و عیبهای مکانیکی در ساختمان بوشینگ از جمله موارد بروز عیب در بوشینگ و در نتیجه در ترانسفورماتور است. جدول خلاصه عیوب و نتایج و علایم آن در بوشینگ در زیر آورده شده است.در این تست با استفاده از فرو بردن یک میله داغ و صدای چز چز آن می‌توان به وجود رطوبت در بوشینگهای کمپوندی پی برد.

نوشته‌های مشابه