یارانه برق صنایع

کاهش یارانه برق صنایع بزرگ

به گزارش خبر گزاری مهر، قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی از اردیبهشت تا دی‌ماه به صورت علی‌الحساب صادر شده بود و طبق مصوبه وزارت نیرو بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره نیز باید بر اساس تعرفه ۱,۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت پرداخت شود.

پیش از این، بهای برق این صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. در واقع، بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع پتروپالایشگاهی باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را بر اساس نرخ جدید پرداخت کنند.

در واقع، بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع پتروپالایشگاهی باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را بر اساس نرخ جدید پرداخت کنند.

کاهش یارانه برق صنایع بزرگ

نوشته‌های مشابه